Bildirilerin Basım-Yayımı

Sempozyum bildirileri 2018 yılı içinde elektronik ve/veya basılı ortamda yayımlanacaktır.