Sekretarya

SEKRETERYA:

 

Bildiriler İçin;

Yrd. Doç. Dr. Fariz HALİLLİ/ farizkhalilli@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Metin HAKVERDİOĞLU/ metin.hakverdioglu@amasya.edu.tr

Arş. Gör. Mevlüt İLHAN mevlut.ilhan@amasya.edu.tr

Arş. Gör. Ömer GÜVEN omer.guven@amasya.edu.tr (0539 568 6507)

Atilla YAPRAK (0544 718 9695)