Bildiri Dili

Sempozyum katılımcıları daha önceden belirtmek şartıyla, bildirilerini Türkçe veya İngilizce olarak sunabilir.